Lees hier het initiatiefvoorstel voor de wet Duurzaam Natuurbeheer
logo Green Growth Suriname
Conservation Internatioanl Suriname
Forest93 logo
Tropenbos logo
Keep Suriname Green logo

Waarom Suriname een nieuwe natuurwet nodig heeft - en waarom de natuur niet langer kan wachten.

Keep Suriname Green 93% bos

Suriname heeft de meeste bosbedekking op aarde.

Je zou kunnen zeggen dat we wereldrecordhouders zijn qua bosbedekking per persoon. Maar dat kunnen we niet blijven met regelgeving van meer dan 70 jaar oud. Het is hoog tijd voor een nieuwe wet die onze natuur écht beschermt... ook tegen onszelf.

consessiekaart suriname goud hout 93%
Consessiekaart Source : Gonini

Onze natuurlijke rijkdommen staan onder druk.

Natuurbehoud is belangrijk. Suriname heeft momenteel 4 MUMA's, 11 reservaten en 1 natuurpark, wat in totaal 2,138 miljoen hectare beschermd land is, ongeveer 13% van ons grondgebied inclusief het Tigri gebied.

Echter, tegenover deze beschermde gebieden staat een concessiebeleid dat nog geen rem kent. Met bosbouw- en mijnbouw concessies die steeds meer bos opslurpen. In de afgelopen jaren is de ontbossing gestaag doorgegaan met gemiddeld 0,06% per jaar. De grotere zorg is echter de degradatie van de bossen; oftewel de kwaliteit van onze bossen. Hoe meer mijnbouw er in een omgeving is, hoe meer druk er op het voortbestaan van de mensen, dieren en natuur aldaar gelegd wordt.

01.
Onze natuur is van onschatbare waarde: voor ons klimaat, onze culturen,  onze leefwijzen, de volksgezondheid en voor economische groei.
02.
Maar voor het opbouwen van duurzame industrieën en het aantrekkelijk maken van duurzaamheid, is visie en beleid nodig.
03.
De verouderde
natuurbeschermingswet uit 1954 biedt onvoldoende wettelijke bescherming voor onze natuurgebieden.

Bovendien hebben verantwoordelijke ministeries onvoldoende middelen om de beschermingstaak uit te oefenen en te monitoren.
04.
De
Wet Duurzaam Natuurbeheer opent deuren voor een gezonde, autonome toekomst voor Suriname. Alleen op eigen kracht kunnen we onze natuurlijke bronnen benutten, én beschermen.

Wat staat er in de Wet Duurzaam Natuurbeheer?

Met deze wet wordt de zorg voor de natuur een taak van ons allemaal.

Suriname heeft unieke bossen en staat bekend als één van de slechts drie koolstofnegatieve landen ter wereld. De Wet Duurzaam Natuurbeheer is ontworpen om onze groene natuurlijke hulpbronnen te beschermen en duurzaam te beheren.

Dit zijn de  grootste wijzigingen in de Wet Duurzaam Natuurbeheer ten opzichte van de verouderde wet uit 1954:

01. Wat wordt er beschermd?

1954

wet duurzaam natuurbeheer suriname

Planten en dieren

Nu

wet duurzaam natuurbeheer suriname

Planten, dieren en mensen.

02. Hoe wordt er beschermd?

1954

wet duurzaam natuurbeheer suriname

Beschermde gebieden waar mensen niet mogen wonen, leven en werken

Nu

wet duurzaam natuurbeheer suriname

Beschermde gebieden waar mensen wél kunnen wonen, leven en werken

03. Wie doet de bescherming?

1954

Overheid

Nu

Overheid, inheemsen/marrons, NGO's, universiteit

04. Welke rechten worden meegenomen?

1954

Alleen recht op gezonde biodiversiteit

Nu

Recht op gezonde biodiversiteit, recht van inheemsen en marrons (FPIC, engagement)

05. Wat voor kennis wordt ingezet voor bescherming?

1954

Westerse kennis

Nu

Westerse en traditionele kennis samen

06. Wat voor wet hebben we voor bescherming?

1954

1954 Natuurbeschermingswet

Nu

Nieuwe Wet Duurzaam Natuurbeheer die mogelijk maakt samen te beschermen.

07. Hoe bescherm je in het veld?

1954

Jachtopzieners

Nu

Inheemse rangers & anderen (waaronder jachtopzieners)

08. Wat wordt er mogelijk?

1954

ecotoerisme

Nu

duurzame 'industrie', natuurconcessies, carbon credits, bosbijproducten, ecotoerisme

Met de nieuwe wet wordt natuur management een bewuste keuze van Suriname voor een groene toekomst. Voor nu, maar meer nog voor de generaties die na ons komen.

Kwamalasamutu, 2023

Waarom is de wet nu nodig?

Ontbossing bedreigt niet alleen de rijke biodiversiteit van het land, maar hebben ook verstrekkende gevolgen voor de lokale gemeenschappen, die sterk afhankelijk zijn van de natuur.

Water

Watervervuiling is een direct gevolg van (illegale) concessies. Mijnbouw, houtkap en andere industrieën die opereren binnen natuurgebieden, laten schadelijke chemicaliën en verontreinigende stoffen vrij in rivieren en kreken, waardoor waterbronnen die essentieel zijn voor drinkwater, dagelijks onderhoud, hygiene en vissen worden vervuild. Deze vervuiling vormt gezondheidsrisico's, leidend tot door water overgedragen ziekten en langetermijn gezondheidsproblemen.

Voeding

Inheemse gemeenschappen zijn afhankelijk van rivierenen bosvoor visserij en voedselvoorziening, maar activiteiten zoals mijnbouw en ontbossing degraderen deze habitats, waardoor dierpopulaties worden verminderd en vergiftigd. Dit draagt bij aan voedselonzekerheid en economische ontberingen voor inheemse gemeenschappen.

Biodiversiteit

Inheemse gebieden herbergen diverse planten- en diersoorten, maar aanhoudende ontbossing en vernietiging verstoren ecosystemen, resulterend in het verlies van soorten alsook verlies van de algehele biodiversiteit. Dit heeft gevolgen voor culturele en spirituele banden met het land en heeft ecologische consequenties voor de hele regio: nu en in de toekomst.

goud consessies suriname wet duurzaam natuurbeheer
Source : Amazon Mining Watch,2023

Meer weten over  de staat van het bos in Suriname? Klik hieronder voor cijfers, concessies en kaarten.

Kwamalasamutu zuid Suriname twits wet duurzaam natuurbeheer

"We zijn al eens weggejaagd uit het kustgebied. We mogen niet toestaan dat zoiets opnieuw gebeurt."

- Jimmy Ronald Toeroemang, Granman van de Trio's

Steun de nieuwe Wet Duurzaam Natuurbeheer.

wet duurzaam natuur beheer keep suriname green groen
Lees je in.
Wat zeggen de experts? Wij zochten het voor je uit. Voor onze bronnenlijst en interviews ga je naar resources
wet duurzaam natuurbeheer social media tooklit
Laat je zien.
Download onze social media toolkit en help ons om de boodschap te verspreiden. Deel de posts, verander je profielfoto en gebruik de hashtags #KeepSurinameGreen en #WetDuurzaamNatuurbeheer
together we keep suriname green #wetduurzaamnatuurbeheer
Laat je horen.
Een open dialoog en uitwisseling van ideeën over onze toekomst is nodig. Daarom houden we de regering en het parlement op de hoogte van de voortgang en de publieke opinie, zodat zij het belang van deze wet begrijpen.

Samen zijn we luid en duidelijk. #KeepSurinameGreen

Deel deze website :